Zakład Sieci i Zasilania sp. z o.o.

PRACA

INŻYNIER BUDOWY

Zakres obowiązków

 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • współpraca z Kierownikiem Budowy
 • nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawców
 • kontrola harmonogramu dostaw i usług
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych
 • monitorowanie jakości wykonywanych prac
 • dbanie o porządek na budowie oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP
 • koordynacja procesów logistycznych w obrębie budowy
 • udział w procesie rozliczania robót i przygotowywaniu dokumentacji odbioru robót.

Oczekujemy

 • wykształcenia wyższego – budownictwo 
 • doświadczenia zawodowego min. 1 rok
 • znajomości obsługi programów AutoCad i MS Office
 • wysokiego poziomu zaangażowania w powierzone zadania
 • umiejętności priorytetyzacji zadań

Oferujemy

 • umowę o pracę – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i zaangażowania
 • możliwość rozwoju zawodowego w branży drogowej i torowej
 • możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego do uzyskania uprawnień wykonawczych w spec. drogowej.