Zakład Sieci i Zasilania sp. z o.o.

kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.
Ul. Tyska 8-10
52-014 Wrocław

KRS :0000036840
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 899-10-61-454
REGON: 930764424
Kapitał zakładowy: 281.600,00 zł

BANK: Santander Bank Polska S.A.
75 1500 1155 1211 5000 6620 0000


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /profiles/t/te/tes/teskstrategy/zsiz.net.pl/wp-content/plugins/multidomain-multitheme/classes/domainHandler.php on line 22